Thay đổi Trưởng Ban điều phối về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước ký Quyết định thay đổi Trưởng Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Thay đổi Trưởng Ban điều phối về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước - Ảnh 1

Theo đó, ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban điều phối liên ngành thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Được biết, Ban điều phối có nhiệm vụ giúp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giám sát việc tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát lũ, lụt, quản lý tài nguyên đất và nước, cấp nước và xử lý nước thải; việc thu thập, xử lý và trao đổi thông tin số liệu, dự báo, cảnh báo về khí hậu, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước.

Ban điều phối với nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện, điều phối các hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ký tại Brussel, Vương quốc Bỉ, ngày 4/10/2010…