Thay đổi số phận bằng tinh thần chuyên nghiệp

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ấn tượng sâu sắc nhất của không ít người Việt Nam khi tìm hiểu lịch sử Nhật Bản là quá trình hiện đại hóa thần kỳ của nó.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2007/9/29/210621.tno