Thay đổi nơi thường trú có phải làm lại căn cước công dân?

Điều 23, Luật Căn cước công dân năm 2014, quy định 6 trường hợp phải đổi, cấp lại thẻ, trong đó không bắt buộc công dân phải làm lại thẻ Căn cước công dân khi thay đổi nơi cư trú.

Căn cước công dân là loại giấy tờ quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, CCCD gắn chíp với nhiều tính năng ưu việt đã dần thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi 2 loại giấy tờ này hết hiệu lực vào ngày 31-12-2022. Thẻ CCCD có tác dụng xác minh thân phận, nhân dạng của chủ sở hữu. Trong đó bao gồm cả địa chỉ thường trú của người đó.

Một số người dân thắc mắc, trên thẻ CCCD gắn chíp có ghi địa chỉ thường trú, vậy khi thay đổi địa chỉ thường trú, có cần xin cấp đổi CCCD hay không. Theo Khoản 1, Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, pháp luật quy định độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Khi thay đổi nơi thường trú, người dân không bắt buộc phải đổi thẻ CCCD trừ khi có nhu cầu

Khi thay đổi nơi thường trú, người dân không bắt buộc phải đổi thẻ CCCD trừ khi có nhu cầu

Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định về các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân bao gồm như sau:

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Những trường hợp trên không bao gồm trường hợp thay đổi nơi thường trú.

Do đó, nếu công dân thay đổi nơi thường trú thì pháp luật không quy định cá nhân đó phải làm lại thẻ CCCD, trừ khi cá nhân đó có yêu cầu theo điều Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014.

Hiện tại thẻ CCCD gắn chíp đã được kết nối qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân khi thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú cần thực hiện thủ tục tại cơ quan công an để thông tin mới được cập nhật, tạo thuận lợi cho chính mình khi giao dịch dân sự.

C.Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thay-doi-noi-thuong-tru-co-phai-lam-lai-can-cuoc-cong-dan-post517812.antd