Thay đổi ngay chính sách đối với giáo viên

Ngày 1-11, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tạp chí Cộng Sản và Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tổ chức tọa đàm khoa học “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Đa số ý kiến đồng tình đổi mới là cần thiết, tuy nhiên cần làm từng bước, không nôn nóng mà phải thận trọng, làm có nguyên tắc và có nghiên cứu kỹ càng, triển khai thống nhất, có bước đi phù hợp với những mục tiêu ưu tiên. Điều quan trọng trước mắt là phát triển nhanh đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi, có tâm huyết, thay đổi chính sách đối với đội ngũ giáo viên.

GS-TS Vũ Ngọc Hải (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) cho rằng: Đổi mới căn bản, toàn diện là nhiệm vụ mang tính sống còn của ngành giáo dục ở nước ta. Muốn đổi mới giáo dục đào tạo thành công trong thập niên tới, trước hết cần phải đổi mới cơ chế quản lý giáo dục từ thể chế lãnh đạo; cơ chế quản lý, sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tiền lương; trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục… Theo ông Hải, hệ thống ĐH, CĐ, THCN Nhà nước chỉ nên tập trung đầu tư có trọng điểm một số trường, một số ngành nghề chuyên sâu, đặc thù còn các trường khác nên thực hiện chính sách xã hội hóa. Lý do là hiện nay ngân sách dành cho các trường mầm non, trường phổ thông còn thấp.

Nhiều đại biểu nhìn nhận, nền giáo dục nước ta đang trong tình trạng yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, do đó cần hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, hiện đại và liên thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Nhà nước nên tập trung đầu tư bao cấp 100% cho hệ thống giáo dục từ mầm non đến THPT.

QUỐC VIỆT