Thay đổi loạt nhân sự cấp cao, TTC Land làm ăn sao?

Năm 2023, TTC Land ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 16,36 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 81,8% so với kế hoạch lãi 20 tỷ đồng.

Tại các tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) dự kiến giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 6 người xuống 5 người.

Theo đó, TTC Land công bố danh sách 2 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Lê Quang Vũ và ông Phạm Trung Kiên.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023, TTC Land sẽ bầu thêm 2 nhân sự vào Hội đồng quản trị trong đợt này, cùng với 3 thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu bao gồm: Ông Đặng Hồng Anh, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Võ Quốc Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Thành Chương, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ông Nguyễn Thành Chương - Thành viên HĐQT độc lập TTC Land.

Ông Nguyễn Thành Chương - Thành viên HĐQT độc lập TTC Land.

Ngoài các thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử mới, liên quan đến nhân sự cấp cao, ngày 6/3/2024, TTC Land công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Ngọc Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 5/2/2024, TTC Land cũng đã bổ nhiệm ông Võ Thanh Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

 Năm 2023, TTC Land ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 16,36 tỷ đồng.

Năm 2023, TTC Land ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 16,36 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, lũy kế trong năm 2023, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,19 tỷ đồng, giảm 72,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 540 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 74,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Dù lên kế hoạch lợi nhuận lao dốc trong năm 2023 nhưng kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 16,36 tỷ đồng, TTC Land chỉ hoàn thành 81,8% so với kế hoạch lãi 20 tỷ đồng.

Trong năm 2023, TTC Land còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 1.585,97 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 630,96 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 495,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.083,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt vốn kinh doanh.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Theo TTC Land, việc thay đổi loạt nhân sự cấp cao được cho là bổ sung, tăng cường nguồn nhân lực có thế mạnh phù hợp với định hướng 2024 cũng như chiến lược phát triển trong tương lai.

Định hướng năm 2024, TTC Land sẽ đẩy mạnh tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm; Nghiên cứu và triển khai các hình thức bán hàng đổi mới, phù hợp với thị hiếu của thị trường, nhằm mở rộng tiếp cận khách hàng; Đối với mảng cho thuê sàn thương mại và quản lý vận hành tòa nhà tiếp tục chăm sóc hệ khách hàng hiện hữu, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao tỷ lệ lấp đầy.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/thay-doi-loat-nhan-su-cap-cao-ttc-land-lam-an-sao-1981880.html