Thay đổi khí hậu đe dọa tính bình đẳng toàn cầu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Ngoại trưởng Anh David Miliband (ảnh) phát biểu trước LHQ hôm qua cho rằng, sự thay đổi khí hậu là “mối đe dọa lâu dài lớn nhất” đối với việc thực sự bình đẳng toàn cầu.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/09/mlnews.2007-09-28.3318120583