Thay da đổi thịt từng ngày

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Công bố quy hoạch đô thị Vạn Tường và đặt tên đường Võ Văn Kiệt (HNM) - Dự án Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất không chỉ mang lại sự trưởng thành về nhân sự cho ngành hóa dầu mà còn mang lại sự thay da đổi thịt từng ngày không chỉ ngay tại Quảng Ngãi.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/198218