Thay chủ đầu tư Nhiệt điện Quảng Trạch I

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo điều chỉnh một số dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình) và Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập (Nghệ An).

Thay chủ đầu tư Nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh 1

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thay thế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lý do thay thế chủ đầu tư là do Dự án gặp nhiều khó khăn về vốn nên tiến độ triển khai không đạt kế hoạch đề ra. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II cũng tại trung tâm điện lực này, Thủ tướng chỉ đạo thu hồi chủ trương giao Tập đoàn Inter RAO (Nga) nghiên cứu phát triển Dự án; giao EVN làm chủ đầu tư Dự án.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I tại Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng đồng ý để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục làm chủ đầu tư dự án này; đồng thời yêu cầu TKV và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước của Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trung Hiếu