Thấy bạn say ra tay... hiếp, cướp

Nửa đêm, Cường tới phòng trọ chỗ chị Hà để chơi. Thấy cô bạn trong tình trạng say rượu, trong đầu gã này nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp nạn nhân.