Thầu phụ không có trong danh sách là vi phạm pháp luật

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Xung quanh vấn đề chọn nhà thầu phụ, chuyển nhượng thầu, ông Nguyễn Xuân Đào, Vụ phó Vụ Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã cho phóng viên Báo Người Lao Động biết: Theo luật, việc chọn nhà thầu phụ là quyền của nhà thầu chính đề xuất với chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư đồng ý thì đưa vào hợp đồng và cứ thế căn cứ vào hợp đồng đã ký. Đơn giản thế thôi.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203614.asp