Thật quá hóa vô duyên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không biết có mục đích “hạ bệ” người khác hay không nhưng cũng có những người nói đúng sự thật mà người nghe không đỡ nổi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=139836