Thắt chặt tiền tệ: Phải để “máu” lưu thông

    4 đăng lạiGốc

    Cần phải sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Song, phải bảo đảm tính thanh khoản của nền kinh tế, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa và xuất khẩu phát triển

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/220144.asp