Thắt chặt phát hành cổ phiếu để phát triển thị trường chứng khoán

    1 đăng lạiGốc

    Việc phát hành thêm cổ phiếu vô hình chung đã làm cho thị trường bị “bội thực”, kéo thị trường sụt giảm sâu trong 6 tháng đầu năm...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=22c908a772f8b0&page=category