Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Ngày 14/6, tại Trại giam Xuân Nguyên, thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức chương trình 'Thắp sáng ước mơ hoàn lương' năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thap-sang-uoc-mo-hoan-luong-124395.htm