Thắp sáng niềm tin cho những người lầm lỡ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Như đã thành lệ, cứ mỗi dịp hè về, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và Ban công tác thanh niên tỉnh Lâm Đồng lại phối hợp tổ chức chuyến về với phạm nhân Trại giam Đại Bình thuộc V26 Bộ Công an đóng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nhịp cầu thắp sáng niềm tin cho những người lầm lỗi. Chương trình mang một thông điệp của tình thương, lòng nhân ái giữa con người với con người.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/6/114235.cand