Tháp ăn khói

A.Bình (Theo CNN)

(Cadn.com.vn) - Nhà thiết kế Hà Lan Daan Roosegaarde vừa công bố công trình tháp ăn khói cao 7m tại Tuần lễ thiết kế Bắc Kinh ở Trung Quốc. Tháp ăn khói thực chất là bộ lọc không khí khổng lồ, sử dụng công nghệ ion hút các hạt bụi nhỏ bằng cách gửi các ion dương vào không khí. Tháp làm sạch 30.000m3 khí/giờ, cải thiện 75% chất lượng không khí.