Tháo nút cho nhà đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2009), được kỳ vọng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho giới đầu tư. [ + ]