Thảo luận về kế hoạch kích cầu kinh tế và mở rộng quỹ khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3 diễn ra sáng nay tại Phuket tập trung thảo luận biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng trên toàn cầu và cơ chế giúp bảo vệ các nền kinh tế khu vực trước những biến động mạnh của thị trường bên ngoài...