Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Đồng Nai

  Báo Một Thế Giới
  1 liên quanGốcĐồng Nai

  Ngày 27.6, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) và Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai (Sonadezi).

  UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đang khẩn trương xây dựng quá trình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do gặp một số vướng mắc về thủ tục, đất đai.

  Trụ sở Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico)

  Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Sonadezi do gặp vướng mắc về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp nên công tác thoái vốn chưa thể hoàn tất.

  Trong khi đó, Dofico vướng mắc về phương án sử dụng đất nên chưa hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch. Công tác giải thể Công ty TNHH MTV Thọ Vực (công ty con của Dofico) còn chậm do thực trạng quản lý đất đai của công ty khá phức tạp vì một số nhân sự đã chuyển công tác, về hưu và thay đổi nhiệm vụ công tác. Vì vậy phải thực hiện kiện toàn công tác nhân sự tham gia hội đồng giải thể và phương án giải thể Công ty TNHH MTV Thọ Vực.

  Ngoài ra, việc tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long (công ty con của Dofico) đang trong quá trình rà soát toàn bộ diện tích đất quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa.

  UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho Sở Tài chính chủ trì đẩy nhanh tiến độ.

  Trịnh Thể

  Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thao-go-vuong-mac-ve-thu-tuc-co-phan-hoa-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-o-dong-nai-183632.html