Tháo gỡ phía trước vẫn là công tác giải phóng mặt bằng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Đó là toàn bộ tuyến đường dài 2,7 km bắt đầu từ đường Khuất Duy Tiến đến đường 70 được kết nối đồng bộ với 5,1km đi qua Hà Đông đã thông xe từ đầu năm 2009. Dự án được xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT), thời gian thực hiện là 18 tháng, tổng giá trị đầu tư 2,7 km đường là 676 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/203654