Tháo gỡ khó khăn trong xử lý nợ xấu của VAMC

Chiều tối ngày 1/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, đại diện Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC, tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc. Nguồn: chinhphu.vn

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đều nhận định, thời gian qua, việc VAMC xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng còn gặp nhiều khó khăn và chưa hiệu quả, tỉ lệ nợ xấu được xử lý rất thấp.

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đại diện các bộ, ngành đã đề ra nhiều giải pháp tạo điều kiện cho VAMC xử lý nợ xấu hiệu quả hơn. Đồng thời, vẫn bảo đảm được quyền, lợi ích của các bên liên quan gồm Nhà nước, tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác.

Theo đó, Phó Thủ tướng nhất trí với các bộ, ngành sẽ kiến nghị Chính phủ đề xuất với Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng một luật phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với xử lý nợ xấu theo trình tự rút gọn.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, văn bản hướng dẫn về các chính sách có liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu VAMC tăng cường hợp tác, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nợ xấu, nhanh chóng hoàn thành Đề án hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực trong thời gian tới.

PV.