Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

KTĐT - Tại Công văn số 7692/VP-NNNT, UBND TP yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy.

Sở NN&PTNT căn cứ vào đề xuất kiến nghị của các huyện, thị xã và các xã, chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức cuộc họp để rà soát toàn bộ cơ chế, chính sách của TP, T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực hiện trong 3 năm qua. Những cơ chế, chính sách nào không hiệu quả hoặc có nhiều vướng mắc thì đề nghị TP, T.Ư chỉnh sửa. Đồng thời họp bàn với các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2014 để tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành chỉ tiêu.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt cũng vừa giao các Sở NN&PTNT, VHTT&DL và UBND các huyện, thị xã nghiên cứu, thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ VHTT&DL về việc thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) văn hóa trong xây dựng NTM. Theo đó, các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí diện tích đất và huy động các nguồn lực để xây dựng mới trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn thì tạm thời sử dụng các CSVC hiện có như hội trường, trung tâm học tập cộng đồng… Việc này vẫn được tính đạt tiêu chí về xây dựng CSVC văn hóa trong xây dựng NTM. Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình cụ thể để đảm bảo các tiêu chí theo quy định.