Tháo gỡ khó khăn trong nâng cấp, xây mới chợ truyền thống

Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc nâng cấp, xây mới hệ thống chợ truyền thống. Mục tiêu, sẽ nâng cao số lượng các chợ truyền thống được cải tạo, nâng cấp và xây mới.

Theo thống kê, tính đến hết quý II năm nay, Sở Công thương đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác đầu tư xây dựng 8 chợ mới, 23 chợ đã và đang triển khai thi công hoặc hoàn thành thủ tục đầu tư, chuẩn bị xây dựng.

Tính đến hết quý II năm nay, Sở Công thương đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác đầu tư xây dựng 8 chợ mới.

Tính đến hết quý II năm nay, Sở Công thương đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác đầu tư xây dựng 8 chợ mới.

Bên cạnh việc đầu tư xây mới, thành phố Hà Nội đã hoàn thành nâng cấp 18 chợ; 35 chợ đã và đang triển khai thi công hoặc các thủ tục phục vụ việc cải tạo.

Bên cạnh việc đầu tư xây mới, thành phố Hà Nội đã hoàn thành nâng cấp 18 chợ.

Bên cạnh việc đầu tư xây mới, thành phố Hà Nội đã hoàn thành nâng cấp 18 chợ.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, Sở Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, triển khai công tác kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các dự án xây dựng Chợ. Đồng thời, giải quyết các tồn tại, vướng mắc về khiếu nại, tố cáo liên quan đến hệ thống chợ trên địa bàn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thao-go-kho-khan-trong-nang-cap-xay-moi-cho-truyen-thong-245869.htm