Thành viên BCĐ quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 72/QĐ-BCĐODA, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó Trưởng ban và 14 thành viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan.

Cụ thể, 14 thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi cũng đã ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi như: Điều hành, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ kịp thời hoặc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những ách tắc vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi... cũng như tiếp thu những ý kiến phản hồi từ các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng hoàn thiện thể chế quản lý, hài hòa và tinh giản quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn này.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu.

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ bố trí cán bộ và điều kiện vật chất đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành và Tổ thư ký.

Hoàng Diên

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi như: Điều hành, phối hợp linh hoạt để tháo gỡ kịp thời hoặc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những ách tắc vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi... cũng như tiếp thu những ý kiến phản hồi từ các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng hoàn thiện thể chế quản lý, hài hòa và tinh giản quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn này.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.