Thành ủy Tân An thông tin kết quả thẩm tra, xác minh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không có bằng cấp 3?

Chưa hoàn thành chương trình giáo dục THPT thì ông Trần Văn Đon – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Tân An (tỉnh Long An) không thể khai vào lý lịch trình độ giáo dục phổ thông là 12/12.

Tiểu sử tóm tắt của ông Trần Văn Đon thì trình độ giáo dục phổ thông 12/12

Tiểu sử tóm tắt của ông Trần Văn Đon thì trình độ giáo dục phổ thông 12/12

Liên quan đến thông tin ông Trần Văn Đon - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An không có bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3), từ cuối tháng 11/2019, Ban Tổ chức Thành ủy Tân An đã có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh về vấn đề này.

Theo báo cáo, ông Trần Văn Đon trước đây học Trung cấp chuyên ngành kế toán thương nghiệp lương thực tại trường Trung học Lương Thực III tại Vĩnh Long (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long) thuộc khóa 6, hệ 3 năm. Trình độ lúc vào trường là tốt nghiệp trung học cơ sở (9/12) và đã hoàn thành các môn văn hóa theo quy định để học chuyên ngành kế toán thương nghiệp lương thực. Năm 1986 được cấp bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp của nhà trường.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Tân An, theo công văn số 3645 ngày 26/7/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc người học tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp thì trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo tạo trung cấp chuyên nghiệp (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo thì bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng.

Từ đó, Ban tổ chức thông tin về bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp tại trường Trung học Lương Thực III tại Vĩnh Long của ông Trần Văn Đon được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Thành ủy Tân An cũng cho biết, do ông Trần Văn Đon chưa hoàn thành chương trình giáo dục THPT nên không thể khai vào lý lịch trình độ giáo dục phổ thông là 12/12.

Thành ủy Tân An nơi ông Trần Văn Đon công tác

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có nhận được đơn phản ánh ông Trần Văn Đon - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An (mới giữ chức vụ này được vài tháng nay) chưa có bằng cấp 3. Có phản ánh cho rẳng, ông Đon chưa hoàn thành chương trình giáo dục THPT nhưng gần đây lại được bầu giữ vị trí quan trọng là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Tân An liệu có phù hợp?.

Trước đó, ông Đon từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 3, TP.Tân An và cũng mới về giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An thời gian chưa lâu và sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An.

Mặc dù chưa có bằng THPT nhưng trong tiểu sử tóm tắt ứng cử Đại biểu HĐND phường 3, ông Đon khai có trình độ phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Đại học Xã hội học./

Lê Đức

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/thanh-uy-tan-an-thong-tin-ket-qua-tham-tra-xac-minh-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-khong-co-bang-cap-3-a87264.html