Thành ủy Hà Tĩnh nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, tổ chức đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát... và đề ra giải pháp khắc phục thời gian tới.

Sáng 13/12, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2022, BTV Thành ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm đưa vào chương trình công tác; xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể vào kế hoạch công tác để thực hiện. Các hoạt động được triển khai bám sát chủ đề: “Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung công tác chỉnh trang và phát triển đô thị; tạo bước đột phá mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa – giáo dục thành phố”.

BTV Thành ủy đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên như: tổ chức hội thảo chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ban hành cuốn cẩm nang dành cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; rà soát nguồn phát triển Đảng từ các cơ quan, doanh nghiệp…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Long phân tích những kết quả, khuyết điểm và nêu một số nội dung cần quan tâm trong năm tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Long phân tích những kết quả, khuyết điểm và nêu một số nội dung cần quan tâm trong năm tới.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát… được thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế như: việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của cấp trên còn chưa kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chậm được xử lý dứt điểm; công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở hiệu quả chưa cao…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu: Cần có giải pháp mạnh mẽ hơn khắc phục những mặt còn hạn chế trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu: Cần có giải pháp mạnh mẽ hơn khắc phục những mặt còn hạn chế trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đề xuất nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu cho rằng cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quyết liệt trong thu các sắc thuế theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; thực hiện nếp sống văn hóa…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhấn mạnh, năm 2022, các cấp, ngành thành phố đã tập trung quyết liệt, có nhiều giải pháp đổi mới, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nhờ đó, đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch “Phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và logistics thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”; chú trọng phát triển kinh tế đêm, phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị có hiệu quả và bền vững, gắn với đô thị sinh thái, đô thị xanh; tiếp tục triển khai đề án trồng 100.000 cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, chỉnh trang đô thị...

Ngọc Loan

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-ha-tinh-nghiem-tuc-kiem-diem-danh-gia-chat-luong-can-bo-to-chuc-dang/241615.htm