Thành tựu và bài học kinh nghiệm

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt-Nga là mô hình hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga) và giao cho Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản phía Việt Nam...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.30759.qdnd