Thành tựu đạt được là rất cơ bản, quan trọng và toàn diện

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    33 năm qua, kể từ ngày thống nhất đất nước năm 1975, tuy có lúc phải trải qua những thăng trầm, đầy cam go nhưng những thành tựu đạt được của TPHCM là rất cơ bản và toàn diện; việc giữ vững ổn định chính trị của TPHCM góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định của đất nước.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/4/150779