Thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2017.

Thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư - Ảnh 1

Thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư sẽ tập trung thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Ảnh: CN

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư cần được triển khai có hiệu quả, bám sát và đáp ứng được yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư.

Nội dung thanh tra chuyên ngành năm 2017 sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Năm 2017, thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư cũng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh; các hành vi gây phiền hà, cửa quyền nhũng nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động của nhà đầu tư và của doanh nghiệp.

Cảnh Nhật