Thanh tra xây dựng có quyền nhưng không dám phạt!

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sắp tới, hành vi xây dựng trái phép, không phép có thể bị phạt tột khung lên đến 500 triệu đồng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/238189.asp