Thanh tra Vietcombank, kiểm toán Vietnam Airlines

Các nội dung nằm trong kế hoạch thanh tra Vietcombank lần này gồm: Hoạt động tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư mua sắm trong hai năm 2014, 2015. Còn Vietnam Airlines và một loạt công ty con khác sẽ trong diện kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước thực hiện.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Vietcombank, bao gồm hoạt động tín dụng; hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư mua sắm diễn ra trong năm 2014, 2015. Thời gian thanh tra làm việc là 60 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Đây là cuộc thanh tra bình thường, nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Vietcombank chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần từ năm 2008. Hiện, Vietcombank có vốn điều lệ 26.650 tỷ đồng.

Năm 2015, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 674.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6.827 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu 1,84%. Năm 2016, ngân hàng dự kiến đưa tổng tài sản lên 765.438 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với mức lợi nhuận đạt được năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Kiểm toán Vietnam Airlines

Kiểm toán Nhà nước đã chính thức ra quyết định kiểm toán Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), TTXVN thông tin.

Ngoài Công ty mẹ, 12 công ty con khác cũng trong diện kiểm toán bao gồm: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam, Công TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất,...

Nội dung kiểm toán sẽ đi sâu các nội dung như kiểm toán việc quản lý và sử dụng các nguồn lực của Nhà nước trong đầu tư xây dựng, quản lý giá dịch vụ vận tải hàng không.

Ngoài ra, một nội dung khác cũng được kiểm toán là kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến hết năm 2015 và việc thực hiện quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính.

Phạm vi kiểm toán là niên độ tài chính năm 2015 (riêng công ty mẹ niên độ tài chính từ 1/4 đến 31/12/2015) và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Trước đó, theo báo cáo của Vietnam Airlines, trong năm 2015, đơn vị này đã thực hiện trên 127.500 chuyến bay an toàn, tăng gần 3,5% so với cùng kỳ 2014 và vận chuyển trên 17,4 triệu lượt khách, tăng 4,8% so với kế hoạch năm.

Trong năm 2015, tổng doanh thu của Tổng công ty ước đạt 70.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng, tăng 129% so với kế hoạch.

Đào Chi (tổng hợp)

Share on Tumblr