Thanh tra việc thu chi viện phí

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Y tế thông báo từ tháng 3 tới sẽ tiến hành thanh tra một số bệnh viện về công tác khám chữa bệnh, gồm thực hiện quy chế bệnh viện, quy chế quản lý rác thải y tế. Đặc biệt sẽ chú trọng đến việc chấp hành chỉ thị của Bộ trưởng Y tế về chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện; thanh tra về tình hình thu chi viện phí, trong đó liên quan đến giá xét nghiệm, giá thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới ứng dụng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090222234638.aspx