Thanh tra việc quản lý đất đai, xây dựng tại huyện Lý Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý đất đai; quản lý đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến ngày 10/10/2016. Những vấn đề có liên quan, đoàn thanh tra có quyền thanh tra làm rõ.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn do ông Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi ngày 3/10/2016 về việc tập trung giải quyết các hạn chế, khuyết điểm, xây dựng huyện đảo Lý Sơn phát triển theo hướng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do ông Đinh Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1, Cục Thuế tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ kiểm tra từ đầu năm 2016 đến nay. Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề liên quan cần được làm rõ, đoàn kiểm tra sẽ xem xét những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định này (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo chế độ quy định) và có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nội dung cần kiểm tra.

Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý cho UBND tỉnh sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại các đơn vị.

Hàn Ngọc