Thanh tra Tổng cục Hải quan

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    8 đăng lạiGốc

    Theo nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo cơ quan này vừa ra quyết định lập đoàn thanh tra tại Tổng cục Hải quan, sau khi kết thúc thanh tra tại Cục Hải quan Hà Nội và TPHCM. Đoàn thanh tra đã phát hiện rất nhiều sai phạm về tài chính của cơ quan hải quan như việc áp mã thuế không chính xác. Trong đó, đã để doanh nghiệp nợ đọng thuế, có khả năng gây thất thu lớn cho ngân sách.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phapluat/2007/10/123170