Thanh tra tỉnh Lào Cai: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ

Trong các ngày từ 21 - 23/11, Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2016 cho gần 100 cán bộ Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh (35 cán bộ), Thanh tra các Sở, ngành (17 cán bộ), huyện, thành phố (18 cán bộ); Thẩm phán TAND 2 cấp tỉnh Lào Cai (15 cán bộ); Ban tiếp công dân tỉnh (3 cán bộ).

Thanh tra tỉnh Lào Cai: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ - Ảnh 1

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: TH

Nội dung tập huấn về một số vấn đề: Tố tụng hành chính liên quan đến khởi kiện của công dân và các quyết định hành chính, hành vi hành chính; Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác xử lý sau thanh tra; Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra.

Giảng viên gồm các Thẩm phán cao cấp - Tòa án hành chính, TAND cấp cao (giảng phần tố tụng hành chính); Báo cáo viên cấp tỉnh (giảng phần nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).

Ông Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, lớp tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Thanh tra tỉnh, thanh tra các Sở, ngành, huyện, thành phố; Thẩm phán TAND 2 cấp tỉnh Lào Cai; Ban tiếp công dân tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra…

Trần Quý