Thanh tra tỉnh Hải Dương: Không có chuyện nội bộ mất đoàn kết

Đó là khẳng định của ông Phan Trọng Khánh, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương về thông tin báo chí thời gian qua có đề cập.

Ông Khánh cho biết, từ ngày ông về giữ chức Chánh Thanh tra đến nay, mọi hoạt động của đơn vị vẫn diễn ra bình thường, không có gì xáo trộn. Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 được triển khai theo đúng kế hoạch; các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất cũng được tiến hành theo đúng quy định. Công việc xử lý nhịp nhàng, tâm lý anh em trong cơ quan tốt nên câu chuyện mất đoàn kết nội bộ là không có.

Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, ông Khánh cho biết: Ngay sau khi có thông tin báo chí nêu về việc có đơn ký tên “tập thể cán bộ Thanh tra tỉnh Hải Dương” tố cáo ông Vũ Quang Sang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh khi còn là Chủ tịch UBND huyện Bình Giang; Đảng ủy Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp và khẳng định tại Thanh tra tỉnh không có đơn ký tên “tập thể cán bộ Thanh tra tỉnh” tố cáo ông Sang.

Đối với những thông tin báo chí nêu, ông Khánh cho biết, sự việc diễn ra từ năm 2012 - 2013, khi đó ông còn công tác bên Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hải Dương và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông cũng chính là trưởng đoàn kiểm tra tại UBND huyện Bình Giang. Qua kiểm tra, xác định lãnh đạo UBND huyện Bình Giang, thời điểm đó ông Vũ Quang Sang giữ chức Chủ tịch UBND huyện có vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính, nhưng không có biểu hiện tư túi, cá nhân.

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Bình Giang mà trực tiếp là ông Vũ Quang Sang đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Hậu quả về kinh tế cũng được khắc phục. Ngay ở thời điểm đó, ông Sang đã bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Theo quy định của Đảng, kể cả có kỷ luật cách chức thì hết 1 năm quyết định kỷ luật cũng hết hiệu lực. Còn bị khiển trách thì không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm, đề bạt sau này. Như vậy, năm 2015, ông Sang được đề đạt, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh là thực hiện theo đúng quy trình. Vi phạm trước đó đã được khắc phục, và đã có hình thức kỷ luật, không còn ảnh hưởng đến việc đề đạt, bổ nhiệm sau này.

Từ ngày về giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Sang luôn đoàn kết, gắn bó với anh em trong cơ quan, chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi hoạt động của đơn vị vẫn diễn ra bình thường, không có gì xáo trộn. Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 được triển khai theo đúng kế hoạch; các cuộc thanh, kiểm tra đột xuất cũng được tiến hành theo đúng quy định. Công việc xử lý nhịp nhàng, tâm lý anh em trong cơ quan tốt nên câu chuyện mất đoàn kết nội bộ là không có.

Phương Hiếu