Thanh tra thu phí BOT trên Quốc lộ 51

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các trạm thu phí BOT Quốc lộ 51 do Công ty CP BOT Quốc lộ 51 quản lý và khai thác.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thuận Phương – Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV thuộc TCĐB làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với các trạm thu phí BOT Quốc lộ 51 trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 2/11/2016. Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu nhà đầu tư – Công ty CP BOT Quốc lộ 51 báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát; lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong thời gian kiểm tra, Công ty CP BOT Quốc lộ 51 vẫn tổ chức hoạt động thu phí bình thường, đảm bảo hệ thống thiết bị thu phí đáp ứng theo quy định; đảm bảo trật tự an toàn khu vực Trạm thu phí trong quá trình Đoàn kiểm tra, giám sát; cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt nhà đầu tư tham gia giám sát và ký Biên bản xác nhận doanh thu của từng ca đối với mỗi trạm thu phí.

Tuấn Dũng