Thanh tra Thanh Hóa: Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 28/11, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017, chủ yếu tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2017 tại Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, trong năm 2017, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thanh tra lĩnh vực tài chính ngân sách; thanh tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra việc quản lý và kinh doanh khoáng sản, quản lý, sử dụng đất.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Thanh Hóa sẽ chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo khi Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục rà soát, kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Cài đặt phần mềm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường thanh tra phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, kinh doanh khoáng sản, các lĩnh vực, vụ việc dư luận quan tâm. Phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về phòng ngừa tham nhũng. Xem xét việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Về công tác thanh tra chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện hiện nghiêm túc Chỉ thị 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng của các ngành, địa phương.

Đối với thanh tra lĩnh vực tài chính, ngân sách sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và thu đóng góp của nhân dân tại các huyện Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Đông Sơn. Thanh tra hoạt động tài chính tại Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; Chi cục Thú y, Vườn Quốc gia Bến En; Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên; Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Nông lâm; Thanh tra việc trợ giá, trợ cước xe buýt, thực hiện nghĩa vụ tài chính của 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Về thanh tra thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản sẽ tập trung vào công tác quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện về quy hoạch xây dựng một số dự án do UBND huyện, xã, các sở làm chủ đầu tư ở các huyện như: Quảng Xương, Thạch Thành, Lang Chánh, Tĩnh Gia, Như Xuân; một số dự án do Trung tâm nước sạch vệ sinh nông thôn; Trung tâm quỹ đất làm chủ đầu tư.

Đối với thanh tra về việc quản lý đất đai, kinh doanh khoáng sản, sử dụng đất sẽ tiến hành thanh tra việc kinh doanh khoáng sản tại huyện Hà Trung, Ngọc Lặc, Yên Định, Cẩm Thủy. Thanh tra việc quản lý, sử dụng, giao đất, nộp, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng tại một số dự án trên địa bàn TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Sơn.

Văn Thanh