Thanh tra tại Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương và các D.A: D.A chống sạt lở bờ, ổn định lòng dẫn đoạn sông thái Bình, khu vực TP Hải Dương; D.A nâng cấp các tuyến đê tả sông Mía, đê hữu sông Văn Úc thuộc địa bàn huyện Thanh Hà; D.A chống sạt lở và tăng cường khả năng chống lũ cho hệ thống đê điều huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên, do ông Nguyễn Hải Thắng, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Xây dựng 2 làm Trưởng đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra công tác quản lý D.A đầu tư xây dựng của Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương và các D.A; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có), báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Quý