Thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai châu

Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu và các dự án (D.A) do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư.

Các D.A được thanh tra: D.A cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12 đoạn Km22 - Km66 và D.A 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía Tây sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên, do ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý D.A đầu tư xây dựng công trình của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu và các D.A nêu trên, đồng thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có); báo cáo Chánh Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, D.A nâng cấp quốc lộ 12 đoạn từ Km22 - Km66 thuộc địa phận 2 huyện Sìn Hồ - Phong Thổ có tổng mức đầu tư 1.051,43 tỷ đồng. D.A được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2013 với các hạng mục: mở nền, xây hệ thống thoát nước, cầu, kè, láng nhựa mặt đường… Giai đoạn 2 sẽ tiến hành thảm nhựa sau khi nhà máy thủy điện Lai Châu xây dựng xong. Trong quá trình thực hiện, D.A bị chậm tiến độ.

Trần Quý