Thanh tra tài chính góp phần quản lý tốt thu chi ngân sách

Là đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra tài chính, thời gian qua, Thanh tra Sở Tài chính đã làm tốt công tác thanh, kiểm tra, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý tài chính trên địa bàn, lành mạnh và ổn định nền tài chính tỉnh nhà.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đồng chỉ đạo Thanh tra sở thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý sau thanh tra.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đồng cho biết: Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Tài chính đã hoàn thành 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 2 cuộc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của tỉnh tại 84 địa phương, đơn vị. Qua đó, đã phát hiện 75 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 7,3 tỷ đồng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán với 16 trường hợp và kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Qua các cuộc thanh, kiểm tra những sai phạm được phát hiện chủ yếu là về hạch toán kế toán, hạch toán điều chỉnh giá trị tài sản, giá trị nợ công, về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

Điển hình như qua thanh tra một số công trình xây dựng cơ bản tại huyện Nghi Xuân, thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước huyện Vũ Quang, Thanh tra Sở Tài chính đã kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 3.566 triệu đồng, giảm trừ thanh toán gần 2.500 triệu đồng. Đồng thời, kịp thời kiến nghị các đơn vị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách cũng như việc chấp hành chế độ tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Chánh Thanh tra Nguyễn Tiến Lộc tâm sự: “Thành tích của mỗi cuộc thanh tra không phải là phát hiện, xử lý bao nhiêu sai phạm mà là qua đó, nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời những sơ suất, phòng ngừa trước khi hậu quả xảy ra. Điều đáng nói là một số người quan niệm “thanh tra là đi bắt lỗi” nên không có ý thức hợp tác, thậm chí, gây khó khăn, cản trở. Vì thế, trong hoạt động chuyên môn, chúng tôi gặp rất nhiều áp lực. Áp lực lớn nhất là khi tham mưu đề xuất phương án xử lý sai phạm. Điển hình như cuộc thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách tại Kỳ Anh vừa rồi, Thanh tra Sở Tài chính phải kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với 5 xã có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc chẳng đặng đừng nhưng pháp luật là pháp luật."

Có thể thấy rằng, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đã phục vụ tốt công tác quản lý điều hành ngân sách, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song song với đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra đã có chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Thanh tra sở đã tham mưu cho tỉnh, ngành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện tốt các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Nhờ đó, chất lượng công tác xử lý sau thanh tra được nâng lên, tạo sự đồng thuận của cả cơ quan quản lý nhà nước và đối tượng thanh tra.

Công ty CP XD Thạch Bàn huy động phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn TP. Hà Tĩnh

Thời gian tới, cùng với quá trình hội nhập và phát triển vượt bậc của nền kinh tế tỉnh nhà, nhiệm vụ hoạt động thanh tra tài chính cũng đứng trước những thách thức, yêu cầu mới. Thanh tra sở tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý và điều hành ngân sách. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, quy chế... về thanh tra tài chính của ngành; chú trọng công tác xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Thanh tra Sở Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra kết quả triển khai các đề án chính sách tại cơ sở theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, những năm qua, Thanh tra sở luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hoạt động thanh tra tài chính đã có nhiều đổi mới, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước; góp phần xây dựng ngành Tài chính Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, qua thanh tra còn góp phần đáng kể trong công tác phòng chống tham nhũng, phòng ngừa những tiêu cực trong công tác quản lý tài chính, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhằm hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.

Thăng Long