Thanh tra tại BQL Dự án Đường sắt

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Dự án Đường sắt (BQL) - Bộ Giao thông vận tải và hai D.A: D.A Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và Tiểu D.A Phả Lại - Hạ Long.

Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn gồm 6 thành viên, do ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý D.A đầu tư xây dựng của BQL D.A đường sắt - Bộ Giao thông vận tải và hai D.A nói trên; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của các cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân có sai phạm; báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Quý