Thanh tra tại BQL D.A đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thái Bình

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra tại Ban Quản lý (BQL) Dự án (D.A) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thái Bình và các D.A: D.A đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 39 đi phà Cồn Nhất (Giai đoạn 1: Xây dựng cầu Trà Giang và đường dẫn hai đầu cầu, giai đoạn 2: Xây dựng phần đường còn lại); D.A nâng cấp, cải tạo đường 217 (DT.396B) từ cầu Hiệp đến Quốc lộ 39. Giai đoạn 1: Từ cầu Hiệp đến quốc lộ 10.

Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Đỗ Đức thắng, Trưởng phòng Thanh tra Xây dựng 3 làm Trưởng đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý D.A đầu tư xây dựng của BQL D.A đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình và các D.A được nêu ở trên; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân có sai phạm; báo cáo Chánh thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trần Quý