Thanh tra Quảng Ninh: Chuyển mình trong thời kỳ đổi mới

Tiền thân là các tổ chức thanh tra của tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng, trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng lớn mạnh. Những thành quả hoạt động của ngành Thanh tra địa phương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh trên con đường đổi mới...

Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tại hội nghị cán bộ công chức năm 2016 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Tài

Sau 20 năm đổi mới, tỉnh Quảng Ninh đã khoác lên mình một "tấm áo" mới với điểm nổi bật là nền kinh tế phát triển toàn diện; thu ngân sách tăng cao, đã vươn lên là 1 trong 6 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.

Trong bối cảnh đó, ngành Thanh tra Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Trong giai đoạn 1986 - 2016, toàn ngành đã tập trung kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy thanh tra các cấp. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 33 tổ chức thanh tra với tổng số 286 cán bộ công chức và người lao động; trong đó, có 270 cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học; 3 cử nhân lý luận chính trị, 49 cao cấp, 106 trung cấp và tương đương trung cấp, 52 cán bộ có trình độ sơ cấp; 153 cán bộ, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Tự hào với truyền thống vẻ vang qua 71 năm phấn đấu, phát triển của ngành Thanh tra và 59 năm xây dựng, trưởng thành của thanh tra tỉnh, toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt khó, tạo nên nhiều thành quả to lớn. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, ngành Thanh tra Quảng Ninh đã bám sát quá trình chuyển đổi của nền kinh tế để tổ chức các hoạt động thanh tra phù hợp, góp phần giữ vững ổn định chính trị của tỉnh".

Những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh đạt được trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và những đóng góp của ngành Thanh tra Quảng Ninh đã trở thành nguồn động viên cổ vũ cán bộ, công chức toàn ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà các ngành, các cấp và nhân dân giao phó.

Trong 10 năm (2006 - 2016), các đơn vị thanh tra trong tỉnh đã tổ chức được 329 cuộc thanh tra tài chính ngân sách tại 404 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 15 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán hơn 7,6 tỷ đồng và các xử lý khác hơn 5,2 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, toàn ngành đã tiến hành 374 cuộc thanh tra với 846 công trình, dự án. Qua đó, kiến nghị xử lý về kinh tế gần 209 tỷ đồng, xử lý kỷ luật 72 cá nhân.

Đặc biệt, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, ngành Thanh tra đã triển khai 202 cuộc thanh tra; phát hiện số tiền sai phạm gần 23 tỷ đồng và 2.113.988m2 đất; kiến nghị thu hồi hơn 16,7 tỷ đồng và 2.025.388m2 đất; thu trả công dân hơn 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra của tỉnh cũng đã tiến hành 193 cuộc thanh tra trách nhiệm. Qua đó, đã đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC); tổ chức thi hành các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật...

Đồng thời, các cơ quan trong tỉnh đã tiếp 57.556 lượt công dân, có 1.460 lượt đoàn đông người; nhận 34.295 đơn, trong đó, có 2.469 đơn KN, 648 đơn TC và 31.178 đơn kiến nghị, đề nghị.

Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải quyết 2.628 đơn. Qua giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi và trả lại cho công dân hơn 3,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 104 người; chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 vụ với 36 người.

Kết quả trên là công sức, trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các thế hệ công chức ngành Thanh tra trong suốt chiều dài 59 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, luôn thể hiện được phẩm chất cao quý của người cán bộ thanh tra "Trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm", hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ, xứng đáng là “tai mắt của trên, là bạn của dưới” như lời Bác Hồ dạy.

Trọng Tài