Thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế hơn 23 nghìn tỷ đồng

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết trong Quý I/2016 đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, cơ quan thanh tra đã đã phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỷ đồng và 1.973,5 hecta đất. Từ kế quả đó, cơ quan thanh tra cũng đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 731,5 tỷ đồng và 335,6 hecta đất, và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỷ đồng và 1.637,9 hecta đất. Có 156 tập thể và 34 cá nhân bị kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính dựa trên các kết quả thanh tra trên.

Trong Quý II này, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ triển khai các cuộc thanh tra tại Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và TP HCM, tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Kon Tum và Hậu Giang.

Như Ngọc