Thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế gần 3.000 tỷ đồng

Ngày 5-12, trong buổi làm việc với đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền báo cáo: từ đầu năm đến hết tháng 10, toàn ngành đã kết thúc 6.573 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế lên tới 2897.3 tỷ đồng.