Thanh tra phải xác định chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 11.1, Thanh tra TP Hà Nội đã tổng kết công tác thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh CT

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định: Trên cơ sở thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra TP đã tham mưu cho lãnh đạo TP các giải pháp, nâng cao chất lượng phòng ngừa, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ đó, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền vào kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín cho các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của toàn ngành Thanh tra.

Cụ thể, chất lượng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đồng đều, một số vụ việc còn chậm, kéo dài; công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ.

Công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương, trên một số lĩnh vực còn biểu hiện buông lỏng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn chưa được kịp thời, để người dân còn phải đi lại nhiều lần. Việc đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra ở một số đơn vị còn chậm.

Năm 2019, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải tăng cường giám sát chất lượng thanh tra, kiểm tra từ trong nội bộ; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo kéo dài; Giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn; quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ.

Thanh tra TP phải xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tham mưu để làm tốt công tác quản lý, bổ sung nội quy, quy trình, hạn chế thấp nhất sơ hở phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

“Cùng đó, Thanh tra TP cần phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ; phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn cán bộ có chất lượng, trình độ để bổ sung cho lực lượng thanh tra.

Đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân, các cơ quan báo chí, kịp thời chấn chỉnh, thậm chí thay thế những cán bộ có vi phạm, gây phiền hà...” – Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nói.

VƯƠNG TRẦN