Thanh tra những vấn đề dân sinh bức xúc

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh dẫn đầu có buổi làm việc và kiểm tra tại Sở Công Thương về các nhiệm vụ của ngành.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016, sở đã thực hiện 137 cuộc thanh tra, trong đó 3 cuộc thanh tra hành chính và 134 cuộc thanh tra chuyên ngành; tổng số quyết định xử phạt: 62 quyết định; tổng số tiền đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là 807.800.000 đồng, đã xử phạt 607.800.000 đồng.

Sau báo cáo của Sở Công Thương, đoàn kiểm tra đề nghị sở cần làm rõ về nội dung thanh tra công vụ và những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của người dân như: Thanh tra việc triển khai phân phối điện, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, vấn đề kinh doanh đa cấp, công tác quản lý thị trường...

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trưởng đoàn Kiểm tra Trần Quang Cảnh đề nghị Sở Công Thương cần tuyên truyền công khai rộng rãi, tránh tình trạng mập mờ về những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân; tăng cường kiểm tra bất thường, tránh kiểm tra qua báo cáo để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra.

H.Quỳnh