Thanh tra lĩnh vực thuế và các dự án lớn

Tại cuộc họp báo chiều 28-5, tại Hà Nội, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản cho biết trong 14 cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2008, đáng chú ý là việc triển khai trên diện rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thuế tại 64 tỉnh, thành phố...