Thanh tra hoạt động quản lý khoáng sản ở Đắk Nông

Chiều 29/11, Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định thanh tra một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/thanh-tra-hoat-dong-quan-ly-khoang-san-o-dak-nong-188923.html